Održana redovna skupština udruženja “Klub 4×4 Justinijana Prima“ Lebane

Dana 15.12.2018. godine, sa početkom u 11h u Vizitorskom centru „Teodora“, održana je redovna Skupština udruženja „Klub 4X4 Justinijana Prima“ Lebane. Sednici je prisustvovao dovoljan broj članova kako bi se obezbedilo punovažno donošenje odluka. Pre početka sednice Skupštine, predsednik udruženja mr Goran Jović pozdravio je sve prisutne i predložio da svi zajedno odgledaju reportažu RTS-a sa džipijade do ostrva Krf, kako bi se podsetili  na ovo divno putavanje i sumirali utiske.

Na početku sednice Skupštine najpre je usvojen dnevni red, od bitnijih tačaka dnevnog reda našle su se: Izbor predsedavajućeg Skupštine, usvajanje završnog računa za 2018. godinu, donošenje odluke o visini članarine za 2019. godinu, imenovanje Dragana Pavlovića na mestu počasnog predsednika kluba.

                                   

Sve tačke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Na mestu predsedavajućeg Skupštine, na predlog svih prisutnih  izabran je Nenad Vučković – Vule.

EnglishСрпски језик